دسته: معرفی وب‌سایت‌

کسب درآمد از advertzer

سیستم کسب درآمد امتیازی advertzer

بازهم سایتی دیگر مشابه paidverts راه‌اندازی شده است. ظاهرا موفقیت کم‌نظیر paidverts خیلی‌ها را وسوسه کرده که سیستمی مشابه برای کسب درآمد راه‌اندازی کنند. در این بین باید مراقب اسکم شدن سایت‌ها نیز بود....