درآمدسازان، راهنمای کسب‌و‌کار اینترنتی و کسب درآمد آنلاین

افزایش عزت نفس

7 گام برای افزایش عزت نفس

عزت نفس ارزشی است که برای خود به عنوان یک انسان قائلید؛ میزانی که خود را دوست می‌دارید و ارزشی به خود نسبت می‌دهید و در وجود خود احساس راحتی می‌کنید. عزت نفس شما...

موفقیت در کسب درآمد

افراد موفق عمل می‌کنند و افراد ناموفق …

افراد موفق و ثروتمند فرصت‌ها را می‌‌بینند و افراد ناموفق موانع را.افراد موفق زیاد شدن فرصت‌ها می‌بینند و آدم‌های ناموفق کم شدن آن‌ها را.آدم‌های موفق روی پاداش‌ها تمرکز کرده و حال آنکه افراد ناموفق...

معرفی و تبلیغ کنید

خودتان را معرفی و تبلیغ کنید

برخی افراد از تبلیغ درباره خودشان و کسب و کارشان متنفر هستند و خودشان را ناچیز و بی‌ارزش قلمداد می‌کنند. اگر این مسئله در مورد خود شما هم درست است، باید توجه کنید تنفر...