حجم نقدینگی در پایان آبان‌ به ۲۸ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۱۱۶۱ هزار…

حجم نقدینگی در پایان آبان‌ به ۲۸ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۱۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسید.


به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، براساس محاسبه بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان به 1161 هزار و 820 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد و در مقایسه با اسفند ، 14.2 درصد افزایش داشته است.


همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 33 هزار و 360 میلیارد تومان، حجم پول با 27.6 درصد رشد 149 هزار و 720 میلیارد تومان و حجم شبه پول با 28.1 درصد افزایش 1012 هزار و 100 میلیارد تومان بوده است.


انتهای پیامنقدینگی با رشد 28 درصدی از 1162 هزار میلیارد تومان هم عبور کرد

منبع: بورس‌پرس
گردآوری : سیگنال سهم سودآور – اخبار بورس و اقتصاد