برچسب گذاری توسط: رازهای موفقیت

موفقیت در کسب درآمد

افراد موفق عمل می‌کنند و افراد ناموفق …

افراد موفق و ثروتمند فرصت‌ها را می‌‌بینند و افراد ناموفق موانع را.افراد موفق زیاد شدن فرصت‌ها می‌بینند و آدم‌های ناموفق کم شدن آن‌ها را.آدم‌های موفق روی پاداش‌ها تمرکز کرده و حال آنکه افراد ناموفق...