دسته: کسب درآمد از بازی

کسب درآمد از بازی

استخراج طلا

ساخت معدن طلا بصورت قانونی

وقتی تب کرده‌اید، بدنتان داغ است، سوزی در درونتان احساس می‌کنید و بدنتان می‌لرزد، گونه هایتان سرخ می‌شود، احساس ضعف و خواب آلودگی می‌کنید و میلی به غذا ندارید؛ شما فقط یک لیوان آب...