دسته: معرفی کتاب

سنگفرش خیابان از طلا

من بوی پول را همه‌جا حس می‌کنم

این مطلب درباره نویسنده کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست و موسس شرکت «دوو» می‌باشد. شرکتی که در بین 500 شرکت برتر جهان قرار گرفته است. این شخص کسی نیست جز «کیم وو –...